תדמית והסברה

קריינות לסרטי תדמית והסברה

הקריינית של מרכז המבקרים | חברת החשמל

היחידה למדידת הישגים

"קריינית ה-ווייז" | מערכון של נאור ציון

משרד העלייה והקליטה | הבית הישראלי

קק"ל | ציפורי ארצנו

אפליקציית מגן דוד אדום

ההסתדרות הרפואית

Medical Village

משרד הביטחון | פורטל הספקים החדש

מיקס פתיחים לסטים של DJ’S